Naprapaatit.fi
Vertebrae

Hoitomuodot

Manipulaatiohoito:
Indikaationa manipulaatiohoidolle on nivelen liikerajoitus tai muu toimintahäiriö, jonka voidaan perustellusti katsoa olevan yhteydessä potilaan oireisiin. Manipulaatiohoidon tavoitteena on nivelen liikelaajuuden nopea palauttaminen niveleen kohdistetulla impulssilla. Hoidon vasta-aiheena voi olla esimerkiksi terveyteen tai ikään liittyvät tekijät.

Mobilisaatiohoito:
Nivel, jossa on liikerajoitus, viedään toistuvasti ääriasentoon ilman niveleen kohdistuvaa impulssia. Mobilisaation yhteydessä nivelen liikelaajuutta lisätään venyttämällä pehmytkudoksia. Mobilisaatiohoidon tavoitteena on nivelen normaalin liikelaajuuden palauttaminen toistoliikkein.

Pehmytkudoskäsittelyt ja fysikaaliset hoidot:
Pehmytkudostekniikat pitävät sisällään erityyppiset lihasten venytykset ja hierontatekniikat. Niitä käytetään ns. valmistavana hoitona nivelten manipulaatio- ja mobilisaatiohoidoille. Lisäksi naprapaatti käyttää fysikaalisia hoitoja (sähkö-, lämpö- ja kylmähoidot) muiden hoitomuotojen tukena.

Akupunktio: Kiinalaiseen lääketieteeseen pohjautuva hoitomuoto, jolla hoidetaan kehon kiputiloja. Akupunktio soveltuu parhaiten äkillisiin selän kiputiloihin, iskiaskipuun, päänsärkyyn ja nivelrikon aiheuttamiin kiputiloihin.

Hermo- eli neuraalikudoksen mobilisaatio:
Hermokudokseen kohdistetulla liikkeellä voidaan liu’uttaa hermoa suhteessa sitä ympäröiviin kudoksiin tai sillä voidaan parantaa hermon sisäistä aineenvaihduntaa. Tavoitteena on palauttaa hermokudoksen normaali liikelaajuus.

Lääkinnällinen harjoitusterapia (LHT):
Aktiivisena hoitomenetelmänä naprapaatti käyttää harjoitusterapiaa, jolla pyritään parantamaan koordinaatiota, lihasvoimaa ja -kestävyyttä sekä liikelaajuutta rajoittuneissa nivelissä. Harjoitusterapiaa käytetään myös stabiloivaan (kehoa tukevaan) harjoitteluun.

Lääkinnällisellä harjoitusterapialla pyritään parantamaan työ- ja toimintakykyä, ennaltaehkäisemään tuki- ja liikuntaelinsairauksia ja toimintahäiriöitä sekä ylläpitämään pidempiaikaisia hoitotuloksia.